Çerez (Cookies) Uygulamaları Politikası

 

            İşbu Çerez Uygulamaları Politikası, AKM İnteraktif Eğitim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret LTD. ŞTİ. (AKM İnteraktif ) tarafından yürütülen https://www.mebcanli.com internet sitesi (AKM İnteraktif İnternet Siteleri) için geçerlidir.
            AKM İnteraktif, deneyimlerinizi geliştirmek için AKM İnteraktif İnternet Siteleri çerezler kullanabilir. Kullanılan çerezler sisteminizden ve/veya sabit diskinizden herhangi bir bilgi toplamaz.
            AKM İnteraktif İnternet Siteleri isim ve e-posta adresi ile tanımlanmazsınız; bununla beraber ilk girişinizde sayı ve dizinler atanır.


Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni 

            AKM İnteraktif Eğitim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret LTD. ŞTİ. olarak veri sorumlusu sıfatıyla (KVKK 10.a), internet sayfamızın kullanımını kolaylaştırmak, ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek,gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak, ziyaretçilerimizin internet sayfamızı nasıl kullandıklarını anlayabilmek, sayfamızın yapısını ve içeriğini iyileştirebilmek, internet sayfamızı geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla (KVKK 10.b) çerezler (cookies) vasıtasıyla verileriniz ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebi ile tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir (KVKK 10.ç).

            Bu verileri, herhangi bir 3. kişiye aktarmıyoruz (KVKK 10.c).

            KVKK
nın 11. Maddesi kapsamında

a.      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b.      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c.       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

d.      Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

e.      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;

f.        Kanunun 7. Maddesinde öngölen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

g.      Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;

h.      Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

i.        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.
Ç
EREZLER NEDİR?


            Çerezler, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından tarayıcınıza g
önderilen küçük bir metin parçasıdır ve ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Çerezler sayesinde bir sonraki ziyaretinizde daha iyi ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi yaşarsınız. Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır.

Çerez Türleri ve Özellikleri
Çerez Türleri
A. Geçici çerezler:

·         Geçici çerezler, sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır.

B. Kalıcı çerezler:

·         Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil cihazda kalır ve internet sitesine döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır.

C. Hedef/Reklam Çerezleri:

·         Reklam çerezleri, bir uygulama/internet sitesine veya kullanım ziyareti sırasında üçüncü bir şahıs tarafından yüklenen çerezlerdir. Reklam çerezleri, üçüncü bir şahsa sitemize ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır. Bu çerezlerin kullanım amaçları; ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek; gösterilen reklam sayısını sınırlamak; reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek; ziyaret tercihlerinizi hatırlamak.

D. Zorunlu Çerezler:

·         Gerekli ve önemli çerezlerdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve internet sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve internet sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır.

E. Performans ve analiz çerezleri:

·         Ziyaretçilere daha iyi, hızlı ve güvenli bir kullanım sağlamak amacıyla internet siteleri ve uygulamalar için kullanılan çerezlerdir. Bu çerez türü ile müşteri deneyimini iyileştirme ve kişiselleştirme yapmak mümkündür. Elde edilen veriler arasında giriş yapılan sayfalar, yönlendirmeler, erişim yapan kişinin platform tipi, tarih/saat bilgileri, arama terimleri ve kullanırken girilen diğer metinler gibi ayrıntıları içerir. 

F. İşlevsellik çerezleri: 

·         İşlevsellik çerezleri, internet sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.

H. İzleme çerezleri:

·         İzleme çerezleri ziyaretçilerin Internet tarama davranışlarını izlemek ve ziyaret ettikleri çeşitli internet sitelerinden kendi tarama davranışına veri ve bilgi toplamak için kullanılır.

 

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri
Kullanım amaçlarına g
öre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri.
Oturum Çerezleri:

·         Bu tür çerezler internet sitelerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. İnternet sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, internet sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.

Performans Çerezleri:

·         Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının internet sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, internet sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

Fonksiyonel Çerezler:

·         Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanır.

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri:

·         İnternet sitelerinde bazı fonksiyonların kullanımı amacıyla üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezler kullanılır.

Ne Tür Çerezler Kullanıyoruz?
AKM İnteraktif  kendi Sitelerinde Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler kullanmaktadır.
AKM İnteraktif İnternet Sitelerinde kullanılan çerezler;
 

Çerez Türü

Ne işe yarar?

Bu çerezler kişisel bilgilerinizi toplar mı / kimliğinizi tanımlayabilir mi?

Zorunlu

Bu çerezler, AKM İnteraktif İnternet Sitelerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir, sitelerimizde gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı sağlarlar. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama (ör. metin girişi) buna örnek verilebilir.

Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz.
Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, internet sitesindeki veya sitenin bazı bölümlerindeki performans etkilenebilir.

Performans

Bu çerezler; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan hata mesajları gibi sorunlar hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin internet sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu da internet sitemizin performansını iyileştirebilmemizi sağlar.

Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir.            AKM İnteraktif çerezler aracılığıyla topladığı bilgileri
AKM İnteraktif Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanmaktadır.

            AKM İnteraktif internet Sitelerini ziyaret etmeye devam ederek çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesine izin vermiş oluyorsunuz. Cihazını
za çerezler yerleştirilmesini istemiyorsanız tarayıcınızın ayarları veya seçeneklerinden çerezlerin kullanımını reddedebilirsiniz veya AKM İnteraktif internet Sitelerini kullanmamalısınız. İnternet sitesi ziyaretinizde en iyi deneyimi yaşayabilmek için çerezlerin kullanımını reddetmemenizi öneririz.

Çerezleri ne amaçla kullanırı
z?

            Çerezleri, AKM İnteraktif internet Sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak, AKM İnteraktif internet Sitelerini
ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız.

            Çerezler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılır. Ayrıca çerezleri, kullanıcıların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız.

            Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, piksel etiketleri (temiz gif olarak da adlandırılır) kullanarak, tanıtım faaliyetlerimizi ve internet sitesi geliştirmelerimizi doğrudan desteklemekte olan üçüncü partilerle paylaşılabilecek bilgileri alabilir. Örneğin, AKM İnteraktif internet Sitelerine gelen ziyaretçilere dair internet sitesi kullanım bilgileri, internet sitelerimizdeki banner reklamlarının daha etkili bir şekilde g
örünürlüğünü sağlamak amacıyla üçüncü parti reklam ajanslarımızla paylaşılabilir.

Üçüncü
parti çerezleri nasıl kullanıyoruz?

            Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için, AKM İnteraktif internet Sitelerini ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin adını
za çerez ayarları yapan bazı üçüncü parti tedarikçilerle çalışıyoruz. Bu çerezler ve bu çerezleri almaktan nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.

            AKM İnteraktif internet Sitelerini ziyaret ettiğinizde üçüncü parti internet siteleri veya domainlerinden çerezler alabilirsiniz. Bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü parti internet sitesinde mevcut olabilir.

Çerezleri nasıl kontrol edebilir veya silebilirsiniz?
           

            Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir.

            Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir. Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

            Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmeniz durumunda, internet sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat internet sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir.

Çerezleri kapatmak iç
in;

·         Chromeda tarayıcı ayarlarınızda Ayarlar/Gizlilik/İçerik Ayarları/Çerez kullanımını kapat” seçeneğini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: Cookies in Chrome.

·         Internet Explorer kullanıcıları için: Seçenekler/İnternet Ayarları/Gizlilik/Ayarlar” seçeneklerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: Cookies in Internet Explorer

·         Firefox kullanıcıları için: Araçlar/ Seçenekler'/ Gizlilik/ Çerez kabul yöntemi/Firefox kapatılana kadar” seçeneklerini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: Cookies in Mozilla Firefox

Adreslerini ziyaret edebilirsiniz.